Zoom HTML5 Template by templatemo.com Product Services About Contact Company Intro Testimonials

Lista usług OGC (WMS,WFS)

WMS Obowiązujące MPZP
http://mpzp.gorakalwaria.pl/cgi-bin/obw_mpzp.cgi?

WMS Obowiązujące SUiKZP
http://mpzp.gorakalwaria.pl/cgi-bin/obw_suikzp.cgi?

WMS Ekofizjografia Gminy Góra Kalwaria
http://mpzp.gorakalwaria.pl/cgi-bin/ekofizjografia.cgi?

WMS Numeracja Adresowa
http://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/mapserv?map=/home/www/impa2/wms/gorakalwaria.map

O portalu

Informacje Przestrzenne (Plany Miejscowe) to zbiór informacji o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz obiektach znajdujących się pod, na oraz nad powierzchnią ziemi, odwzorowanych w geodezyjnym układzie współrzędnych. Jest fundamentem bazy wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego. W systemie zawarte są informacje o zagospodarowaniu przestrzennym, ochronie środowiska, gospodarce, rolnictwie, drogach , zabytkach itp. Jest podstawą do świadomego zarządzania przestrzenią gminy.

Portal prowadzony jest przez
Referat Planowania Przestrzennego
przy współracy z portalem
mgis.pl

Kontakt

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
(22) 727 34 11-13 w. 114
planowanie@gorakalwaria

Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria
05-530 Góra Kalwaria
ul. 3 Maja 10

Administrator
MGIS
biuro@mgis.pl